DigiTerveSavo 1

Uusien terveydenhuollon digitaalisien päätöksentekotyökalujen konsepti ja kehittämisalusta

DigiTerveSavo 1 -hankkeessa luodaan kehittämisalusta terveyteen liittyville digitaalisille ratkaisuille sekä konsepti ja demoversiot kehittämisalustaa hyödyntäville päätöksentekoa tukeville työkaluille. Hankkeessa digitaalisien ratkaisujen kehittämisympäristönä toimii Pohjois-Savon tietoallas, jonka käyttöön liittyvät käytänteet, kuten tutkimuslupa- ja sopimusasiat, selvitetään hankkeessa. Lisäksi hankkeen aikana luodaan toimintamalli tietoaltaan käytölle tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa.

Kehittämisalustan kaaviokuva.

Hankkeessa luodaan myös konsepti ja demoversiot muisti- ja keuhkosairauksien riskihenkilöiden tunnistamista tukeville datalähtöisille työkaluille. Hankkeessa tehtävässä tutkimuksessa kehitetään data-analytiikan menetelmiä muisti- ja keuhkosairauksien riskihenkilöiden tunnistamiseen Kuopion kaupungin terveysdatasta (sote-data). Päätöksentekoa tukevat työkalut tähtäävät sote-rekisteridatan hyödyntämiseen sairastumisriskissä olevien henkilöiden tunnistamisessa, jolloin on mahdollista tehokkaasti vaikuttaa sairauden etenemiseen ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Hankkeen tulokset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan kohderyhmiä laajasti.

Hanke rahoitetaan EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto -ohjelma määrärahoista.

.Euroopan unionin lippu.Pohjois-savon liiton ja Kuopion logot.
DigiTerveSavo1 hankkeen juliste.