Projekti

Toteutusaika: 9.12.2019 – 30.10.2023

Rahoitusohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto -ohjelma

Diaarinumero: EURA 2014/8894/09 02 01 01/2019/PSL

Hankekoodi: A75593

Budjetti: 889 838 €

Rahoitusviranomainen: Pohjois-Savon liitto

Päätoteuttaja: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Yritys- ja kuntarahoittajat: Kuopion kaupunki, IBM Finland Oy, Medfiles Oy, Medikro Oy

 

Työpakettirakenne

Työpaketti 1 – Yhteistyöverkostojen ja osaamisen kehittäminen Pohjois-Savon alueella

Työpaketti 2 – Pohjois-Savon alueen terveysdatan saatavuus ja käytettävyys

Työpaketti 3 – Konseptin kehittäminen uusille kliinistä päätöksentekoa tukeville työkaluille

Työpaketti 4 – Kliinistä päätöksentekoa tukevien työkalujen demoversioiden testaaminen

Työpaketti 5 – Hankinnat

EU logot logot kuopio ja pohjois-savon liitto